Σεμινάριο «Προς αναζήτηση μιας “Μεγάλης Συμφωνίας” στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (18/4/2018)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET
22η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
“ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΘΑ ΠΟΡΕΥΤΕΙ Η ΧΩΡΑ;”
 
Ομιλητής
Γιώργος Παγουλάτος
Καθηγητής
Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Θέμα
«Προς αναζήτηση μιας “Μεγάλης Συμφωνίας” στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
 
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018
Αμφιθέατρο Δεριγνύ,
ώρα 19:00 – 21:00
 

ID: 
879
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2018