Σεμινάριο «Καινοτόμος Νεανική Επιχειρηματικότητα και ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» (7/3/2018)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET
22η Περίοδος
Γ. Δ. Δημόπουλος
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
“ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΘΑ ΠΟΡΕΥΤΕΙ Η ΧΩΡΑ;”

Ομιλητής
Γιώργος Δουκίδης
Καθηγητής
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Θέμα:
«Καινοτόμος Νεανική Επιχειρηματικότητα και ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων»
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018
Αμφιθέατρο Δεριγνύ,
ώρα 19:00 – 21:00

ID: 
773
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-03-2018