Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών