Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 8071

                                                                                                                                                            

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται να αγοράσει ακίνητο με τις εξής προδιαγραφές:

  • Να βρίσκεται στην περιοχή του Κεντρικού Κτιρίου του ΟΠΑ, Πατησίων 76 και σε ακτίνα μέχρι 500 μέτρα
  • Να είναι ολόκληρο κτίριο ή όροφοι του ιδίου κτιρίου ή οικόπεδο με δυνατότητα ανέγερσης ακινήτου
  • Να έχει μικτή επιφάνεια ανωδομής από 4.000 – 8.000 τ.μ. εφόσον πρόκειται για έτοιμο κτίριο, ή εφόσον πρόκειται για οικόπεδο να έχει δυνατότητα της ίδιας επιφάνειας ανωδομής
  • Να είναι κατάλληλο για χρήση εκπαιδευτηρίου

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να υποβάλλουν προσφορές με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία του τίτλου κτήσεως του ακινήτου
  2. Περιγραφή του ακινήτου (θέση, χρήση, εμβαδόν, έτος αποπεράτωσης κλπ.)
  3. Οικοδομική άδεια εφόσον πρόκειται για έτοιμο ακίνητο
  4. Στοιχεία οικονομικών απαιτήσεων που θα προσδιορίζουν το τίμημα και τους όρους καταβολής του

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Παρασκευή 27/12/2019 έως και την Παρασκευή 17/1/2020 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00, εκτός από το διάστημα 31/12/2019 έως 3/1/2020).

Επικοινωνία:​​​​​​​

  • Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης ΟΠΑ, τηλέφωνο 210-8203227, 290
  • Τμήμα Έργων, τηλέφωνο 210-8203718, 719, 401

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί κανενός είδους δέσμευση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έναντι των ενδιαφερομένων.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ​​​​​​​
Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

 

ID: 
2096

Τελευταία ενημέρωση: 27-12-2019