Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής ο Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης

O Χρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου και Βουλευτής,  εκλέχτηκε στη θέση του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.

Η συγκεκριμένη επιτροπή συμβάλλει συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικών τόσο για την έρευνα όσο και την τεχνολογία σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μας.

ID: 
3147

Τελευταία ενημέρωση: 30-09-2021