Πράξη Πρύτανη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων