Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
 

ID: 
858

Τελευταία ενημέρωση: 30-03-2018