Πράξη Κοσμήτορα Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών