Πολιτιστικές δραστηριότητες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Στο χώρο του Πανεπιστημίου δραστηριοποιούνται διάφορες πολιτιστικές ομάδες, στις οποίες μετέχουν φοιτητές του Ιδρύματος. Οι ομάδες αυτές υποστηρίζονται διοικητικά από τη Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ, για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Πανεπιστημίου.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών ομάδων περιλαμβάνονται:

 


 

 

Ανακοίνωση πολιτιστικών δραστηριότητων 2020-21

Αίτηση συμμετοχής πολιτιστικών δραστηριοτήτων 2020-21

 

Ωράριο υποδοχής - εξυπηρέτησης φοιτητών:
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00-18:00

Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας της Φοιτητικής Λέσχης
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 76, Αθήνα 104 34
Email: lesxi@aueb.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: 13-10-2020