Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προθεσμία υποβολής προσφορών όσων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών έληγε σήμερα, 6/2/2023, παρατείνεται μέχρι αύριο, Τρίτη, 7/2/2023, την ίδια ώρα με αυτή που αναγράφεται στην Πρόσκληση.

Για τις κλειστές Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς έναν προμηθευττή και μόνο, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής της προσφοράς στην ηλεκτρονική διεύθυνση epimelitia@aueb.gr.

 

Από τη Διεύθυνση Οικονομικού

ID: 
3786

Τελευταία ενημέρωση: 06-02-2023