Παράταση κατάθεσης προσφορών για το έργο «Προμήθεια και Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε Αίθουσες Διδασκαλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Αθήνα, 30 Μαΐου 2018

 

Θέμα: Παράταση κατάθεσης προσφορών για το έργο «Προμήθεια και Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε Αίθουσες Διδασκαλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Επειδή έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το έργο «Προμήθεια και Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε Αίθουσες Διδασκαλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» δίνεται παράταση μίας βδομάδας ήτοι μέχρι την Παρασκευή 8/6/2018, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

Μαρία Καροπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ID: 
997

Τελευταία ενημέρωση: 31-05-2018