Το ΟΠΑ για τους Φοιτητές του

Πρωταρχική επιδίωξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί η παραγωγή και μετάδοση νέας γνώσης που απορρέει από την ενεργητική συμμετοχή του στην κοινωνία.

Τα προγράμματα σπουδών του ΟΠΑ διαπνέονται σε  μεγάλο βαθμό από τις αξίες της Κοινωνικής Ευθύνης, και της Ηθικής συμπεριφοράς μέσα στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η έρευνα, σε συνεργασία με πολλές επιχειρήσεις και με φορείς της κοινωνίας, εστιάζει σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και ορθής διαχείρισης των Περιβαλλοντικών Πόρων. 

Το ΟΠΑ σχεδιάζει  μια σειρά ενεργειών που απευθύνονται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του, στοχεύοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους αλλά και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης:
 

Υποτροφίες
 

Εθελοντισμός
 

Κοινωνικές Παροχές Βιβλιοθήκης ΟΠΑ
 

Προγράμματα Σπουδών
 

Δημοσιεύσεις  προσωπικού ΟΠΑ σε αντικείμενα που εμπίπτουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
 

Σεμινάρια Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης
 

Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία
 

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ACEin
 

Ημέρες Καριέρας
 

Διαγωνισμός Νίκος Αναλυτής
 


Υποτροφίες

Ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα υποτροφιών είναι σε ισχύ, που απευθύνεται στους φοιτητές, ιδιαίτερα τους μεταπτυχιακούς, όπως και προγράμματα οικονομικής ενίσχυσής τους.

Υποστηρίζεται ο θεσμός των υποτροφιών με ίδιους πόρους, αλλά και μέσα από άλλες πηγές, κληροδοτήματα καθώς και σε συνεργασία με το Ιδρύμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

Οι Γραμματείες των Τμημάτων γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους τα ονόματα των υποψηφίων υποτρόφων του ΙΚΥ και ορίζουν τις προθεσμίες εντός των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους. Για την οικονομική διαχείριση του συνόλου των υποτροφιών ισχύει κατ' αναλογία ό,τι ισχύει για τις υποτροφίες του ΙΚΥ. Οι πόροι που εξευρίσκονται διανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ή/ και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τα ακόλουθα Ιδρύματα Υποτροφιών:

 • Το "Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου", το οποίο χορηγεί υποτροφίες ανάλογα με την επίδοση σπουδών και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. 
 • Το "Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Σπουδών Ελευθέριος Βενιζέλος" που συστήθηκε από καθηγητές του ΟΠΑ, του ΕΚΠΑ και άλλες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών.
 • Το κληροδότημα "Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου”
 • Το κληροδότημα "Γεωργίας Νικολακοπούλου"

Επίσης λειτουργούν τα ακόλουθα:

 • Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας του ΟΠΑ: Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει διαφορετικές ομάδες φοιτητών που χρήζουν ειδικής υποστήριξης ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των σπουδών στο ΟΠΑ, να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπηρεσίες του ιδρύματος και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εγκαίρως. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τρεις ομάδες φοιτητών: τους φοιτητές ΑμΕΑ, τους φοιτητές που ανήκουν σε χαμηλές εισοδηματικές ομάδες και τους φοιτητές που αναβάλλουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
  Για τους φοιτητές ΑμΕΑ προβλέπονται δράσεις διευκόλυνσης της φυσικής τους πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ (ράμπες, ειδική σήμανση) αλλά και της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες του ΟΠΑ (ειδικός εξοπλισμός και λογισμικό προσβασιμότητας) και, τέλος, οικονομικής ενίσχυσης ώστε να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής που συνεπάγεται η φοίτησή τους στο ΟΠΑ.
  Για τους φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες προβλέπονται δράσεις οικονομικής ενίσχυσης ώστε να αντιμετωπίσουν τα κόστη που επιβάλλει η φοίτησή τους στο ΟΠΑ.
  Για τους φοιτητές που αναβάλλουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενισχύθηκε η υπηρεσία πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης των Ψυχικών προβλημάτων που οδηγούν σε αποτυχία και συνεχή παράταση των σπουδών.
  Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» δόθηκαν  οικονομικές ενισχύσεις σε προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Η πρώτη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές ΑμΕΑ για τους οποίους δόθηκαν 20 οικονομικές ενισχύσεις για το 2018-19. Η δεύτερη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες για τους οποίους δόθηκαν 67 οικονομικές ενισχύσεις για το 2018-2019.
 • ΙΚΥ: Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής παρέχει μέσω του προγράμματος ΙΚΥ πέντε 5 υποτροφίες σε επιμελείς προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το 2017-18
 • Από το 2022, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει στους αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος “Shipping, Finance and Management” τη δυνατότητα να φοιτήσουν δωρεάν στη Γαλλία, επιλέγοντας μεταξύ τεσσάρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Πρόκειται για μια νέα συνεργασία του ΟΠΑ με το EDHEC Business School, η οποία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή εξέλιξη των φοιτητών και να τους δώσει τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό, απαλλαγμένοι από το οικονομικό βάρος των διδάκτρων.

Εθελοντισμός

Μέσα από την δημιουργία θεματικών events προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στην Πανεπιστημιακή μας Κοινότητα τις αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού.  Οι 17 Στόχοι του Ο.Η.Ε. για έναν καλύτερο, δικαιότερο και περισσότερο βιώσιμο κόσμο αποτελούν την πυξίδα του Προγράμματος Εθελοντισμού του ΟΠΑ.

Οι εθελοντικές ομάδες του ΟΠΑ, αποτελούμενες από φοιτήτριες και φοιτητές από όλα τα Τμήματά του, προσφέρουν πολύτιμο έργο σε δράσεις όπως: τα Κοινωνικά Φροντιστήρια, η Εθελοντική Αιμοδοσία, η συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ, η υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω του Προγράμματος Εθελοντισμού της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Κέντρο ACEin του ΟΠΑ, η εθελοντική συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ, η εθελοντική συμμετοχή των Ομάδων Παραδοσιακών Χορών και Μουσικών Συνόλων σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις του Πανεπιστημίου, ο αγώνας δρόμου OΠA Run, η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών και μέσων.

Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού περιλαμβάνει:

Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια, που διοργανώνονται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τον Δήμο Αθηναίων με συμμετοχή κάθε χρόνο φοιτητριών και φοιτητών μας που προσφέρονται να βοηθήσουν παιδιά οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.

Την Εθελοντική Αιμοδοσία, όπου κάθε χρόνο πολλά μέλη της Κοινότητας του ΟΠΑ συμβάλλουν στην ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού, χαρίζοντας το πολυτιμότερο δώρο ζωής για πολλούς συμπολίτες μας.

Η συνεργασία με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ, το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται και οργανώνει κοινές δράσεις και  εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο της κοινότητας του ΟΠΑ όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα Αναπηρίας. Μια από τις πιο επιτυχημένες κοινές εκδηλώσεις αυτής της συνεργασίας, ήταν η Φιλανθρωπική Συναυλία που διοργανώθηκε το 2022, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν για την αγορά σχολικού λεωφορείου για το Σωματείο ΕΡΜΗΣ. 
Ο μικρός Ερμής υιοθετήθηκε από τον μεγάλο (τον Ερμή του ΟΠΑ) και βρήκε ένα ακόμα σπίτι που θα στεγάζει τα παζάρια και τις εκθέσεις του. Που θα δέχεται τεχνολογική βοήθεια για την λειτουργία του αλλά και θα εκπαιδεύει τον μεγάλο Ερμή (ΟΠΑ) σε θέματα ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό το πλαίσιο το ΟΠΑ συμπληρώνει και τροποποιεί τις εγκαταστάσεις του ώστε να είναι προσβάσιμες σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους με αναπηρία, καθώς επίσης προσπαθεί να συμβάλλει και στην βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου (φανάρια με ηχητική σήμανση).

Έκτακτες παροχές σε είδη ανάγκης πραγματοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο για την ανακούφιση συνανθρώπων μας που έρχονται αντιμέτωποι με φυσικές ή άλλες καταστροφές (πλημμύρες, φωτιές, σεισμοί κ.λ.π).

Δράσεις υποστήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω του Προγράμματος Εθελοντισμού της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Κέντρο ACEin του ΟΠΑ για την προώθηση του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης, αλλά και της καλλιέργειας επιχειρηματικής κουλτούρας.

Την εθελοντική συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας 2023, μιας διαχρονικά επιτυχημένης εκδήλωσης  σταδιοδρομίας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ.

Την εθελοντική συμμετοχή των Ομάδων Παραδοσιακών Χορών και Μουσικών Συνόλων σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις του Πανεπιστημίου.

Τρία OΠA Run  που έχουν ήδη ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία, ο αγώνας δρόμου που γίνεται  στο Πεδίον του Άρεως ως πρόταση ενός υγιεινού τρόπου ζωής αλλά και προβολής της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής της γειτονιάς.

 

Το ΟΠΑ, από το 2021, με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους φοιτητές, δίνοντας έμφαση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και σε άτομα με αναπηρία, σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμα έργα όπως:

Το Virtual Walkthrough, η εφαρμογή εικονικής περιήγησης, που σχεδιάστηκε με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της προσβασιμότητας στο Πανεπιστήμιο, περιλαμβάνει ειδική σήμανση των χώρων του για ΑμEΑ.

Ξενάγηση στους χώρους του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Εβδομάδας Υποδοχών των πρωτοετών. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται τόσο δια ζώσης, όσο και ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο, μέσω του virtual walkthrough, μια υπηρεσία που προσφέρεται για πρώτη φορά σε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλο εύρος ευκαιριών και δυνατοτήτων ανάπτυξης για ξεναγήσεις μαθητών λυκείου και φοιτητών από το εξωτερικό.

Ψηφιακές εφαρμογές για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των φοιτητών.

Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δικτύων και καναλιών επικοινωνίας του Πανεπιστημίου,  συμπεριλαμβανομένων podcasts και webcasts, με περιεχόμενο που δημιουργείται από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των καινοτόμων αυτών δράσεων, δημιουργήθηκε η ομάδα AUEB Gen Z, το όνομα της οποίας η σηματοδοτεί την προσπάθεια του ΟΠΑ να αναβαθμίσει την πανεπιστημιακή ζωή και να φέρει τη νέα γενιά στο επίκεντρο της επικοινωνίας του. Η AUEB Gen Z συνεργάζεται με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΟΠΑ και δημιουργεί καθημερινά υλικό επικοινωνίας και προβολής όλων των πτυχών της πανεπιστημιακής ζωής.

Γνωρίστε την AUEB Gen Z: https://www.aueb.gr/el/content/aueb-gen-z

Ο Εθελοντισμός στο ΟΠΑ είναι πράξη και η συμβολή των φοιτητών και φοιτητριών αναγνωρίζεται κάθε χρόνο σε ειδική Εκδήλωση Βράβευσης Εθελοντισμού που διοργανώνεται προς τιμήν τους.
Από το 2021, καθιερώθηκε το Αριστείο Εθελοντισμού, το οποίο απονέμεται για την εξαιρετική προσφορά στις δράσεις του Πανεπιστημίου.

Στις ακόλουθες σελίδες περιλαμβάνονται οι εκδηλώσεις βράβευσης και οι εθελοντικές ομάδες των ακαδημαϊκών ετών 2021-2022 και 2022-2023:


Κοινωνικές Παροχές Βιβλιοθήκης ΟΠΑ

Στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στην ελληνική βιβλιογραφία των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο από τους φοιτητές του ΟΠΑ, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ελαττωματικής ή εξασθενημένης όρασης και γενικά στους φοιτητές που λόγω κάποιας αναπηρίας δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ένα τυπωμένο κείμενο με συμβατικό τρόπο ή να αντιληφθούν το περιεχόμενο ενός έργου με τη χρήση των φυσικών αισθήσεών τους. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με την ονομασία AMELib, προσβάσιμη στους φοιτητές/τριες του ΟΠΑ που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την όρασή τους. Επιπλέον, στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης συλλέγονται βιβλία, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα, με σκοπό να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους.


Προγράμματα Σπουδών

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του διεθνούς οργανισμού PRME(Principles for Responsible Management and Education) το ΟΠΑ θέλει να μεταμορφώσει την εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης και να ευαισθητοποιήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων του αύριο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μαθήματα που διδάσκονται σε Προπτυχιακά Τμήματα

στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 • Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων,
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών Ε.Ε.,
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 • Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών

στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού

στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 • Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα,
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Μάρκετινγκ Κοινωνικών Επιχειρήσεων και μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών,
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

στο  Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 • Επιχειρηματική Ηθική

στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • Θέματα Ηθικής και Υπευθυνότητας
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία

στο Τμήμα Πληροφορικής

 • Τεχνητή Νοημοσύνη

στο Τμήμα  Στατιστικής

 • Στατιστικές Μέθοδοι για το Περιβάλλον και την Οικολογία,
 • Βιοστατιστική Ι και ΙΙ

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών(ΠΜΣ)

στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

στο ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό

 • Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ενέργεια
 • Διεθνείς Στρατηγικές και Αναφορές Βιωσιμότητας
 • Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Οικονομική Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων  
 • Στρατηγικός Μετασχηματισμός στον Τομέα της Υγείας

στο ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση

 • Ηγεσία και Υπευθυνότητα
 • Ηθική και Διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα 

στο ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων

 • Legal, Ethical and Policy Issues in data science 

στο ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος 

στο ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Ενεργειακός Μετασχηματισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Δίκαιο Χρηματοοικονομικών Αγορών Ενέργειας
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα στην Αγορά Ενέργειας

στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

 • Ιατρική Στατιστική 

στο ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Απάτη: Μέθοδοι Ανάλυσης και Πρόληψης

στο ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

 • Οικονομικά της Ενέργειας
 • Δίκαιο της Ενέργειας  
 • Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος 
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων σε Υποδομές και Ενέργεια και Διαχείριση Κινδύνου 
 • Ειδικά Θέματα Ενεργειακής Πολιτικής 
 • Σχεδιασμός και Οικονομική Ρύθμιση Ενεργειακών Αγορών 
 • Νομικές Πτυχές Ενεργειακής Ένωσης και Δράσης για το Κλίμα 
 • Υποδείγματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Οικονομίας 
 • Αειφόρος Ανάπτυξη και Οικονομίες Περιορισμένου Άνθρακα

στο ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Δεοντολογία 

Δημοσιεύσεις  προσωπικού ΟΠΑ σε αντικείμενα που εμπίπτουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

- Bitros G.C., 2020, “Demand adjusted capital input and potential output in the context of U.S. economic growth”, Journal of Economic Asymmetries, Vol.21, Article No.e00140 

- Pegkas P., Staikouras C., Tsamadias C., 2020 “On the determinants of economic growth: Empirical evidence from the Eurozone countries”, International Area Studies Review, Vol.23 (2), pp.210-229 

- Skarmeas D., Leonidou C.N. et al, 2020, “Pathways to Civic Engagement with Big Social Issues: An integrated approach”, Journal of Business Ethics, Vol.164 (2), pp.261-285 

- Giannakitsidou O., Giannikos I., Chondrou A., 2020, “Ranking European countries on the basis of their environmental and circular economy performance: A DEA application in MSW”, Waste Management, Vol.109, pp.181-191 

- Spyridaki N.-A., Stavrakas V., Dendramis Y., Flamos A., 2020, “Understanding technology ownership to reveal adoption trends for energy efficiency measures in the Greek residential sector”, Energy Policy, Vol.140, Article No.111413 

- Pantelaiou I., Hatzipanayotou P., Konstantinou P., Xepapadeas A., 2020, “Can Cleaner Environment Promote International Trade? Environmental Policies as Export Promoting Mechanisms”, Environmental and Resource Economics, Vol.75 (4), pp.809- 833 

- Pedeli X., Karlis D., 2020, “An integer-valued time series model for multivariate surveillance”, Statistics in Medicine, Vol.39 (7), pp.940-954

- Misopoulos F., Argyropoulou M. et al. 2020, “Carbon emissions of bottled water sector supply chains: a multiple case-study approach”, International Journal of Logistics Research and Applications, Vol.23 (2), pp.178-194 

- Kampelis N., Papayiannis G.I., Yannacopoulos A.N. et al. 2020,“An integrated energy simulation model for buildings”, Energies, Vol.13 (5), Article No.1170

- Chantziaras A., Dedoulis E. et al. 2020, “The impact of religiosity and corruption on CSR reporting: The case of US banks”, Journal of Business Research, Vol.109, pp.362-374 

- Pinar M., Stengos T., Topaloglou N., 2020,“On the construction of a feasible range of multidimensional poverty under benchmark weight uncertainty”, European Journal of Operational Research, Vol.281 (2), pp.415-427

- Dalma A., Petralias A., Nikolakopoulos S. et al. 2020,“Effectiveness of a school food aid programme in improving household food insecurity; A cluster randomized trial”, European Journal of Public Health, Vol.30 (1), pp.171-178 

- Ahmed A., Bekiros S. et al. 2020, “The influence of energy consumption and democratic institutions on output and CO2 emissions in Bangladesh: a time-frequency approach”, Energy Systems, Vol.11 (1), pp.195-212 

- Brinia V., Poullou V., Panagiotopoulou A-R., 2020, “The philosophy of quality in education: a qualitative approach”, Quality Assurance in Education, Vol.28 (1), pp.66-77 

- Karatsalos C., Panagiotakis Y., 2020, “Attention-Based Method for Categorizing Different Types of Online Harassment Language”, Communications in Computer and Information Science, Vol.1168, pp.321-330 

- Galanaki E., 2020,“A hidden deterioration in equal pay achievements?: The case of employee benefits during the Greek recession”, Gender in Management, Vol.35 (5), pp.423-444 

- Zoidis E., Demiris N. et al., 2020,“Effects of selenium and zinc supplementation on cadmium toxicity in broilers”, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Vol.44, pp.331-336 

- Koundouri P., Dannenberg A., Bateman I.J., 2020, “EAERE Award for the Best Paper Published in Environmental and Resource Economics During 2019”, Environmental and Resource Economics, Vol.76 (1), pp.17-19 

- Agoraki M.-E.K., Kouretas G.P., Triantopoulos C., 2020, “Democracy, regulation and competition In emerging banking systems”, Economic Modelling, Vol.84, pp.190-202 

- Lianos T.P., Pseiridis A., Tsounis N., 2020, “On the relationship between gross domestic product and energy: A critical comment”, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol.10 (2), pp.458-463 

- Dioikitopoulos E.V., Ghosh S., Karydas C., Vella E., 2020,“Roads to prosperity without environmental poverty: The role of impatience”, Economic Letters, Vol.186, Article No.108870

- Linos D., Petralias A. et al. 2020,“Health-Related Quality of Life and Cosmesis after Thyroidectomy: Long-term outcomes”, World Journal of Surgery, Vol.44 (1), pp.134-141 

- Salavou H., Cohen S., 2020, “Towards a Typology of Social Enterprises Based on Performance: Some New Evidence”, Journal of Social Entrepreneurship (article in press) 

- Brinia V., Psoni P., 2020, “How to teach social entrepreneurship to teacher-candidates through cultural promenades: the teacher-candidates’ views”, Educational Studies (article in press)

- Xepapadeas A., 2020, “Climate change and the financial system: a note”, Journal of Industrial and Business Economics (article in press)  

- Papadopoulos A., Stark R.B., 2020, “Does Home Health Care Increase the Probability of 30-Day Hospital Readmissions? Interpreting Coefficient Sign Reversals, or Their Absence, in Binary Logistic Regression Analysis”, American Statistician (article in press) 

- Malesios C., Demiris N. et al. 2020, “A quantitative analysis of the spatial and temporal evolution patterns of the bluetongue virus outbreak in the island of Lesvos, Greece, in 2014”, Transboundary and Emerging Diseases (article in press)

- Spyrou, 2020, “Momentum return volatility, uncertainty, and energy prices: Evidence from major international equity markets”, Review of Behavioral Finance (article in press) 

- Esagian S.M., Grigoriadou G.I., Nikas I.P., Boikou V. et al., 2020,“Comparison of liquidbased to tissue-based biopsy analysis by targeted next generation sequencing in advanced non-small cell lung cancer: a comprehensive systematic review”, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (article in press) 

- Chatzistamoulou Ν., Koundouri P., 2020, “Exploring the patterns of Eco-Innovation index and Competitiveness index in Europe”, Technical Report, Action II Research Program, School of Economics - AUEB, accessible at: http://wpa.deos.aueb.gr/wpa_show_paper.php?handle=2011 

- Chatzistamoulou Ν., Koundouri P., 2020, “Exploring Feedback Loops between Performance Measures. Energy and Environmental Efficiency under heterogeneous Eco-Innovation groups”, Discussion Paper, Action II Research Program, School of Economics - AUEB, accessible at: http://wpa.deos.aueb.gr/wpa_show_paper.php?handle=2012 

- Chatzistamoulou Ν., Koundouri P., 2020,“Environmental Efficiency, Productive Performance and Spillover Effects under heterogeneous Environmental Awareness Regimes”, Discussion Paper, Action II Research Program, School of Economics - AUEB, accessible at: http://wpa.deos.aueb.gr/wpa_show_paper.php?handle=2013 

- Koundouri P., Papadaki L., 2020, “Transforming cities toward Sustainability transition”, Handbook Cities of the Future (forthcoming) 

- Koundouri P., Papadaki L., 2020 “Integrating Water-Food-Energy Nexus with Climate Services: Modelling and Assessment for a case study in Africa”, Handbook Sustainability Concept In Developing Countries, IntechOpen (forthcoming) 

- Burlando P., Castelletti A., Koundouri P., Novak J., 2020, “Integrated assessment methods in transboundary river basins”, Handbook on the Water-Energy-Food Nexus, Edward Elgar Publishing (forthcoming) 

- Koundouri P., Apostolaki S., Akinsete E., Samartzis P., 2020, “Freshwater: The Importance of Freshwater for Providing Ecosystem Services”, Handbook Earth Systems and Environmental Sciences (forthcoming) 

- Koundouri P., Tsani S., 2020,“Ecosystem services and social perception”, Handbook for Managers of Intermittent Rivers & Ephemeral Streams (forthcoming) 

- Koundouri P., Tsani S., 2020, “Environmental flows: assessment and implementation in Iterninent Rivers and ES”, Handbook for Managers of Handbook for Managers of Intermittent Rivers & Ephemeral Streams (forthcoming)


Σεμινάρια Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Διοργανώνονται σεμινάρια  με στόχο την αντιμετώπιση ψυχικών και κοινωνικών δυσκολιών των νέων.  Δίνεται έμφαση, σε ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη και στην κοινωνική μέριμνα, με τελικό στόχο, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και τον αποστιγματισμό.


Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES)

Το «Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία “Research laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability - ReSEES”», το οποίο δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2016, εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Αειφόρος Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας: Οικονομικές, Οικονομετρικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Πτυχές». Κεντρικός ρόλος στην αποστολή του ReSEES είναι η επιδίωξη της αριστείας στη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η διερεύνηση ζητημάτων σχετικών με το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και της ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το ReSEES περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική ανάλυση, κοινωνικοοικονομική και οικονομετρική ανάλυση, περιβαλλοντική αποτίμηση, πολιτική και θεσμική ανάλυση, ολοκληρωμένη περιβαλλοντική-οικονομική μοντελοποίησης, ανάλυση κύκλου ζωής, την ανάλυση κινδύνου, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, θεωρία παιγνίων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής λήψης.


Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ACEin

Διοργανώνεται  ετησίως από το 2011 και στοχεύει στην συστηματική κινητοποίηση και καθοδήγηση ατόμων και ομάδων σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν, ενισχύουν και αναπτύσσουν την επιχειρηματικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (start ups), με κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της επιλογής των συγκεκριμένων κατηγοριών του διαγωνισμού.


Ημέρες Καριέρας

Κάθε χρόνο το ΟΠΑ διοργανώνει εκδήλωση όπου μια σειρά επιχειρήσεων παρουσιάζει την δραστηριότητα και τις ανάγκες της σε φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου ώστε να υπάρξει άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Παράλληλα για όσους φοιτητές και αποφοίτους το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα επιμέλειας και διόρθωσης των βιογραφικών τους.


Διαγωνισμός Νίκος Αναλυτής

Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Νίκος Αναλυτής» διοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ) και το Ελληνικό Δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (GCNH), σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2023