Το Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο ERC Synergy Grant

            

 

Το Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο ERC Synergy Grant

 

To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) συμμετέχει στο European Research Council (ERC) Synergy Grant, μέσω της ερευνητικής πρότασης «Water-Futures».  Το συνολικό ύψος της επιχορηγούμενης έρευνας ανέρχεται στα δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ. Κύρια ερευνήτρια του έργου είναι η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (Research laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability - ReSEES).

Το έργο Water-Futures, που αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ τεσσάρων διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών, σκοπεύει στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου, για τη λήψη και προώθηση αποφάσεων για τα αστικά συστήματα υδροδότησης. Βασικός στόχος είναι να καταστούν τα συστήματα αυτά κοινωνικώς δίκαια, οικονομικώς αποδοτικά και περιβαλλοντικώς ανθεκτικά, σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτά τα συστήματα υδροδότησης επόμενης γενιάς, θα χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες για να ενσωματώσουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, με μακροπρόθεσμη ευρωστία και ευελιξία.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) Καθηγητή Jean-Pierre Bourguignon, «Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC επινόησε τις επιχορηγήσεις ERC Synergy Grants για να προσφέρει έναν χώρο, όπου φιλόδοξοι ερευνητές θα μπορούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τις πολύπλευρες επιστημονικές προκλήσεις. Κάθε μία από τις ερευνητικές ομάδες που έχουν επιλεγεί στοχεύει σε μια σημαντική ανακάλυψη».

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο τόνισε: «Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα ERC Synegry Grants αποτελεί αξιοσημείωτη επιτυχία για το Ίδρυμα και την Καθηγήτρια κ. Φ. Κουντούρη. Η σύμπραξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, μέσω του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος, σε υψηλού κύρους διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενισχύει σημαντικά την επιστημονική δραστηριότητα στο ‘Ιδρυμα και υπηρετεί την σταθερή προσήλωσή του στην ερευνητική αριστεία.

Περισσότερες πληροφορίες: : https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-2020-synergy-grants-examples

ID: 
2603

Τελευταία ενημέρωση: 23-11-2020