Μέριμνα για Πυρόπληκτους - Μέλη της Κοινότητας του ΟΠΑ

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΟΠΑ,

 

Το γεγονός που μας συγκλόνισε όλους το φετινό καλοκαίρι ήταν αναμφισβήτητα αυτό των πολλών και μεγάλων πυρκαγιών.

Συναισθανόμαστε όλοι τον πόνο από τις απώλειες που προκλήθηκαν, πρώτα από όλα την απώλεια της ζωής του ήρωα-εθελοντή και ακολούθως αυτές του φυσικού πλούτου της χώρας και των περιουσιών των πολιτών που επλήγησαν.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η διοίκηση του ΟΠΑ αποφάσισε το πανεπιστήμιο να στηρίξει-στο μέτρο του εφικτού- τα μέλη του που τυχόν επλήγησαν.

Για τον σκοπό αυτόν, συστάθηκε ειδική επιτροπή στο ΟΠΑ, η οποία αποτελείται από τους:

  • Δράκο Κωνσταντίνο, Καθηγητή και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών
  • Αποστολοπούλου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού
  • Κωνσταντινίδου Λυδία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Η επιτροπή θα επικοινωνήσει με κάθε μέλος της κοινότητας, το οποίο θα δηλώσει ότι ανήκει στους πληγέντες και αντιμετωπίζει προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή συμμετοχή του στις εργασιακές ή ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του προς το πανεπιστήμιο το προσεχές χρονικό διάστημα, θα αξιολογήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και θα προσπαθήσει να συνδράμει στο πλαίσιο της αποστολής του Ιδρύματος.

Τα μέλη της κοινότητας του ΟΠΑ που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: protocol@aueb.gr αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία τους:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ιδιότητα
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Τμήμα Φοίτησης και Αριθμό Μητρώου (για φοιτητές)
  • Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος ή/και του αιτήματος

 

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΟΠΑ

ID: 
3113

Τελευταία ενημέρωση: 24-08-2021