Κοινωνική Ευθύνη και Προσφορά

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη μακρόχρονη ιστορία του, υπηρετεί με συνέπεια ένα σύνολο διαχρονικών Αξιών, η επικαιροποίηση των οποίων είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται και να ενσωματώνονται οι νέες ανάγκες και προοπτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΟΠΑ, επαναπροσδιορίζει και κυρίως εμβαθύνει το περιεχόμενο της υπηρέτησης της αξίας της Κοινωνικής Προσφοράς  και της άμβλυνσης των ανισοτήτων. Με μια σειρά από  πρακτικές και δράσεις, προσπαθεί να συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία, προστατεύοντας περιβαλλοντικούς πόρους και αφυπνίζοντας την κοινωνική ευαισθησία.

Το Ίδρυμα κατά το παρελθόν έχει αναπτύξει σημαντικές κοινωνικές δράσεις, και έχει συνδράμει στην αρωγή διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Στηριζόμενο κυρίως στην εθελοντική προσφορά των στελεχών και των φοιτητών του, συμμετέχει στην παροχή βοήθειας στις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Για παράδειγμα, συστηματικά διενεργείται εθελοντική αιμοδοσία, προσφέρεται βοήθεια σε μαθητές μέσω του κοινωνικού φροντιστηρίου, και πρόσφατα το ΟΠΑ προχώρησε σε πρόγραμμα αρωγής, αφενός των πυρόπληκτων μελών της κοινότητας του αλλά και σχολείων της Β. Εύβοιας.

Συνεχίζοντας αυτή την σημαντική παράδοση, οργανώνουμε με πιο συστηματικό τρόπο τις δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς, ισχυροποιώντας αυτό το κεκτημένο. Αυτό ήδη εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά τη δράση αρωγής των σχολείων της Β. Εύβοιας, όπου στην βοήθεια που παρείχε το ΟΠΑ από ίδιους πόρους και της κοινότητας του, προστέθηκε βοήθεια από επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί μας ως προμηθευτές (με τη μορφή χορηγιών και υλικού).

Το ΟΠΑ σχεδιάζει για την επόμενη διετία ένα πρόγραμμα δράσεων που φιλοδοξεί να συμβάλλει θετικά στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.

 

Δείκτες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΠΑ

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι στρατηγικοί δείκτες του Πανεπιστημίου σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), όπως αποτυπώθηκαν κατά την διετία 2017-18. Στην covid περίοδο δεν έχουμε ακόμα καταγράψει το σύνολο των ενεργειών, δίνεται ωστόσο η στόχευση της επόμενης διετίας 2021-22.

Δείκτες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

2017

2018

2021-2022

Αριθμός δράσεων του "AUEB Volunteers"

18

45

47

Αρ. εθελοντών του "AUEB Volunteers" 

1658

3661

3700

Αριθμός μαθημάτων στα Προγραμμάτων Σπουδών σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης

25

25

26

 Αριθμός ερευν. δημοσιεύσεων σε θέματα ΕΚΕ

42

44

46

Αριθμός ερευνητικών έργων σε θέματα ΕΚ

18

22

24

Αριθμός συνεργασιών με φορείς σε θέματα ΕΚΕ

6

10

12

Αριθμός συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων

16

7

12

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 16-03-2022