Η ΟΠΑ News κυκλοφορεί την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022, με το "ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

Η ΟΠΑ News κυκλοφορεί την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022, με το "ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" με ειδικό αφιέρωμα:

''Οδηγός επιβίωσης στον αιώνα των αριθμών και των δεδομένων''.

Στο ειδικό αφιέρωμα, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γράφουν για πολύ ενδιαφέροντα θέματα Ανάλυσης Δεδομένων και Στατιστικής.

Καλή ανάγνωση.

 

ID: 
3625

Τελευταία ενημέρωση: 07-10-2022