Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ο Καθηγητής Θ. Ευγενίου (INSEAD) για το εαρινό εξάμηνο 2022-23

Ο κ. Θεόδωρος Ευγενίου είναι Καθηγητής στις επιστήμες των αποφάσεων και διοίκησης τεχνολογίας στο INSEAD (Γαλλία) και Διευθυντής του εκπαιδευτικού προγράμματος για στελέχη του INSEAD στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με τη τεχνητή νοημοσύνη. Στο INSEAD έχει διατελέσει Πρόεδρος/Συντονιστής της ομάδας/περιοχής Επιστήμης των Αποφάσεων (2007-2010 και 2017-2019), Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Μελών ΔΕΠ (2014-2015), Ακαδημαϊκός Διευθυντής του eLab Ερευνητικού Κέντρου (2012-σήμερα) και μέλος της Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης (2006-2009).

Είναι κάτοχος τεσσάρων πτυχίων από το MIT, δυο προπτυχιακών πτυχίων (στις Επιστήμες των Υπολογιστών και στα Μαθηματικά), καθώς MSc και Διδακτορικού στις Επιστήμες των Υπολογιστών με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εργάζεται ερευνητικά στις επιστημονικές περιοχές της Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης τα τελευταία 25 χρόνια, σε θέματα όπως καινοτομίες τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και καλυτέρευση της λήψης αποφάσεων στο μάρκετιγκ και τα χρηματοοικονομικά, το θεσμικό πλαίσιο για τη τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε νέες μεθόδους μηχανικής μάθησης. 

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικά άρθρα, στη πλειοψηφία τους σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά όπως τα Science Magazine, Management Science, Harvard Business Review, Machine Learning, Natural Machine Intelligence, Journal of Machine Learning Research, Lancet Digital Health, Neuroimage, Journal of Information Technology, Journal of Marketing Research, Marketing Science, Journal of Computer Vision κλπ. Έχει διατελέσει associate editor στο INFORMS Journal on Computing, INFORMS Journal on Data Science και Management Science (ειδικό τεύχος σε Business Analytics).

Ο Καθηγητής Θεόδωρος Ευγενίου είναι Μέλος του Δικτύου Εμπειρογνωμώνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη του Ο.Ο.Σ.Α, Σύμβουλος του ινστιτούτου Henderson της BCG και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για την τεχνητή νοημοσύνη του World Economics Forum. Έχει βραβευθεί δυο φορές (2005 και 2007)  με το Ευρωπαικό βραβείο Case Study στην κατηγορία 'Knowledge, Information & Communication Systems Management'.

ID: 
3798

Τελευταία ενημέρωση: 13-02-2023