Δημοσίευση working papers μελών ΔΕΠ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητών Χρ. Γκενάκου, Η. Τζαβαλή και Δ. Χριστόπουλου

Δημοσιεύθηκε το Working Paper no 17 ǀ Μάϊος 2021 με τίτλο «Competition and Pass-Through: Evidence from Isolated Markets» των Χ. Γκενάκου και Mario Pagliero. Μπορείτε να δείτε την περίληψη εδώ.

Δημοσιεύθηκε το Working Paper no 18 ǀ Μάϊος 2021 με τίτλο «Exploring Okun's Law Asymmetry: An Endogenous Threshold LSTR Approach» των Δ. Χριστόπουλου, Peter McAdam και Ηλία Τζαβαλή. Μπορείτε να δείτε την περίληψη εδώ.

Περισσότερα: https://bit.ly/3x0IbEW 

ID: 
3019

Τελευταία ενημέρωση: 07-06-2021