Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμού 168/2017 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για: «Ενίσχυση του Συστήματος Ψύξης στο κτήριο Κοδριγκτώνος 12»

Αναφορικά με την υπ΄ αριθμό 168/2017 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση του Συστήματος Ψύξης στο κτήριο Κοδριγκτώνος 12», κατόπιν ερωτημάτων από υποψήφιους αναδόχους, διευκρινίζουμε τα κάτωθι.
 

ID: 
398
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2017