Διακήρυξη υπ' αριθμ. 187/2018 αρ. πρωτ. 6815/5-10-2018 για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια 36 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 46 Οθονών, 11 Περιφερειακών, ενός Laptop και λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 187/2018 Αρ. Πρωτ.6815/5-10-2018
για την ανάδειξη αναδόχου για
«Προμήθεια 36 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 46 Οθονών, 11 Περιφερειακών, ενός Laptopκαι λοιπού εξοπλισμού»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 23/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 22/10/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1230
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2018