Διακήρυξη υπ' αριθμ. 186/2018 αρ. πρωτ. 6814/5-10-2018 για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια Λογισμικού εικονικοποίησης για είκοσι δύο (22) επεξεργαστές και δύο (2) εγκαταστάσεις»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186/2018
Αρ. Πρωτ.6814/5-10-2018
για την ανάδειξη αναδόχου για
«Προμήθεια Λογισμικού εικονικοποίησης για είκοσι δύο (22) επεξεργαστές και δύο (2) εγκαταστάσεις.»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 23/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 22/10/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1231

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2018