Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 211/2020 για την ανάδειξη αναδόχου για Διαμόρφωση χώρου, στο κτήριο του Πανεπιστημίου επί της οδού Τροίας και Σπετσών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Νο 211/2020 για την ανάδειξη αναδόχου για «Διαμόρφωση χώρου, στο κτήριο του Πανεπιστημίου επί της οδού Τροίας και Σπετσών, σε αμφιθέατρο με δημιουργία επιπέδων και τοποθέτηση καθισμάτων για κάλυψη αυξημένων αναγκών σε χώρους λόγω Covid 19»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 14.00.

 

ID: 
2618
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-11-2020