Διακήρυξη Νο198/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων αλουμινίου στο κεντρικό κλιμακοστάσιο της Πτέρυγας Δεριγνύ για λόγους ασφαλείας»

Διακήρυξη Νο 198/2019
Αρ. Πρωτ: 4284/27-06-2019 για την ανάδειξη αναδόχου για 
«Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων αλουμινίου στο κεντρικό κλιμακοστάσιο της Πτέρυγας Δεριγνύ για λόγους ασφαλείας»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 09/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 08/07/2019, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

 

ID: 
1772

Τελευταία ενημέρωση: 28-06-2019