Διακήρυξη Νο197/2019 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Ανακατασκευή του λεβητοστασίου της πτέρυγας Αντωνιάδου»

Διακήρυξη Νο 197/2019
Αρ. Πρωτ: 3488/30-05-2019 για την ανάδειξη αναδόχου για 
«Ανακατασκευή του λεβητοστασίου της πτέρυγας Αντωνιάδου»

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 13/06/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 12/06/2019, ημέρα Τετάρτη, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

 

ID: 
1732

Τελευταία ενημέρωση: 30-05-2019