Διακήρυξη Νο 189/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού»

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 189/2018

Αρ. πρωτ.: 7063/16-10-2018 για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα, από το Κεντρικό Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
1260

Τελευταία ενημέρωση: 16-10-2018