Διακήρυξη Νο 180/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών νυχτοφυλάκων-φυλάκων για τη φύλαξη του κεντρικού κτηρίου του ΟΠΑ, επί της οδού Πατησίων 76, συμπεριλαμβανομένων των πτερύγων που το πλαισιώνουν"

Ημερομηνία διαγωνισμού: 28/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 27/06/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 2:00 μμ.

ID: 
1043

Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2018