Διακήρυξη Νο 179/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση 14 κλιματιστικών»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 25/04/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
ID: 
876

Τελευταία ενημέρωση: 12-04-2018