Διακήρυξη Νο 175/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου για: "Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων προς κάλυψη αναγκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου"

Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/03/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

ID: 
749

Τελευταία ενημέρωση: 27-02-2018