Διακήρυξη Νο 170/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα»

Διακήρυξη Νο 170/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για  «Προμήθεια πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα»

 
Ημερομηνία διαγωνισμού: 31/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 30/10/2017, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00 .
 

ID: 
447

Τελευταία ενημέρωση: 18-10-2017