Διακήρυξη Νο 169/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε αίθουσες διδασκαλίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 05/10/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 04/10/2017, ημέρα Τετάρτη, από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
 

ID: 
383

Τελευταία ενημέρωση: 19-09-2017