Διακήρυξη Νο 168/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Ενίσχυση του συστήματος ψύξης στο κτήριο Κοδριγκτώνος 12»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 03/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα, από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.

ID: 
382

Τελευταία ενημέρωση: 19-09-2017