Διαδικτυακή Εκδήλωση: «Πτυχές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής», 4-6-2021, 14:30-15:30