Αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανού ή Επιβεβαιωμένου Περιστατικού COVID-19 στο ΟΠΑ