Ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο (WI-FI)

Μπορείτε να συνδεθείτε ασύρματα στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το δίκτυο eduroam (το οποίο σας δίνει δυνατότητα σύνδεσης και στους χώρους άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο περιαγωγής eduroam).

To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Ρυθμίζοντας τις συσκευές σας για το δίκτυο eduroam του Πανεπιστημίου μας, θα μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα στο Internet από οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο στον κόσμο έχει πρόσβαση στο eduroam, χωρίς να αλλάξετε ρυθμίσεις. Μπορείτε να βρείτε τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια στο http://www.eduroam.org/

Οδηγίες σύνδεσης στο eduroam

Από έναν υπολογιστή με internet, συνδεθείτε στη σελίδα https://cat.eduroam.org/. Κάντε κλικ στο "eduroam user: download your eduroam installer" και επιλέξτε το "Athens University of Economics and Business". Κάντε κλικ στο "all platforms", και επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής όπου θα εγκαταστήσετε το eduroam. Μεταφέρετε και εγκαταστήστε στη συσκευή το αρχείο που θα έχει κατέβει στον υπολογιστή σας, αφού πρώτα διαβάσετε τυχόν οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη σας.

Όταν ζητηθούν τα στοιχεία του λογαριασμού σας, εισάγετε στο όνομα χρήστη το <your username>@aueb.gr και στο password τον κωδικό πρόσβασης που έχετε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΠΑ (π.χ., WiFi, VPN, eclass, e-grammateia, κτλ.). Το @aueb.gr στο όνομα χρήστη δηλώνει ότι είστε μέλη του AUEB.

Ειδικά για Android, μπορείτε να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο, χωρίς να κατεβάσετε την εφαρμογή που απαιτείται από το https://cat.eduroam.org/, ακολουθώντας τις οδηγίες της σελίδας https://www.aueb.gr/el/content/eduroam-for-android. Σας συστήνουμε, βεβαίως, για να επιτύχετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας της σύνδεσής σας, να χρησιμοποιήσετε το πακέτο ρυθμίσεων CAT (https://cat.eduroam.org/).

Τελευταία ενημέρωση: 04-09-2019