Υπηρεσίες για τον φοιτητή

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει έμφαση όχι μόνο στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχει, οι οποίες αφορούν άμεσα στους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι οι ακόλουθες:


Τελευταία ενημέρωση: 06-07-2023