Συγγράμματα

Το Τμήμα Δημοσιευμάτων υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων - Σημειώσεων. Στους προπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία και άλλα βοηθήματα όπως Φάκελοι, Σημειώσεις, τα οποία προμηθεύονται από τη "Βιβλιοδιανομή" του Πανεπιστημίου.

Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, το ΟΠΑ διανέμει όλες τις προπτυχιακές εκδόσεις του, στον νέο ειδικό χώρο "Βιβλιοδιανομή" (Αντωνιάδου και Πατησίων γωνία).

Υπάρχει ειδική προθήκη με διάφορες ενημερώσεις για τους φοιτητές έξω από το χώρο της "Βιβλιοδιανομής".

Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται βιβλία Ελευθέρου Εμπορίου από τα σημεία Διανομής των εκδοτών που έχουν επιλέξει.
 

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 9.00 - 13.00

Τηλέφωνο: +30 210 8203 745

Email: vivliodianomi@aueb.gr

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες με τα συγγράμματα κάθε Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

  1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  2. Οικονομικής Επιστήμης
  3. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  4. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  6. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
  7. Πληροφορικής
  8. Στατιστικής

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

Τελευταία ενημέρωση: 22-03-2022