Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των οκτώ (8) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ

id: 
1486

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στην αριθ. 4η/5-10-2012 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει τις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΟΠΑ, που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25/10/2012.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Από τη Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018