Ολική απαγόρευση καπνίσματος στους δημόσιους χώρους Νόμος 3868/2010

id: 
882
Αθήνα, 31/8/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολική απαγόρευση καπνίσματος στους δημόσιους χώρους

Νόμος 3868/2010

"Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

Άρθρο 17

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2010 εφαρμόζεται η απαγόρευση του καπνίσματος σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ζ', Άρθρο 17, Μέτρα για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους - Τροποποίηση των Νόμων 3730/2008 και 3370/2005.

Ο νόμος επιβάλλει τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων, δεδομένου ότι η παραβίαση της απαγόρευσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται.

Νόμος 3868/2010

Νόμος 3730/2008

Νόμος 3370/2005

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018