Διακήρυξη Νο 165/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για "Επισκευή και συντήρηση ξύλινων επιφανειών σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου"

Διακήρυξη Νο 165/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για "Επισκευή και συντήρηση ξύλινων επιφανειών σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου"
Ημερομηνία διαγωνισμού: 27/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 26/06/2017, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι της 2 μ.μ.
ID: 
283

Τελευταία ενημέρωση: 21-06-2017